วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คณบดีแห่งสถาบันเชี่ยวชาญการสอบสวนตำรวจสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมดูงาน รร.นรต.

      เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทราน เหงียน ควัน คณบดีแห่งสถาบันเชี่ยวชาญการสอบสวนตำรวจสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมดูงาน รร.นรต. 
โดยมี รอง ผบช.รร.นรต.(๑) ผู้แทน ร่วมต้อนรับ