วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

คณะผู้แทนจาก รร.ตำรวจกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานสนามยิงปืน
ระหว่างวันที่ 14 - 15 ม.ค.2559 ณ รร.นรต.


วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

ผู้บริหารและคณะข้าราชการตำรวจ
จากสถาบันการฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย
เยี่ยมชม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558