วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะผู้บริหารมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผบช.รร.นรต.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคาร์ล เพเทอร์ ชินฟิช ผู้อำนวยการมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประจำประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูล เข้าเยี่ยมคารวะ ผบช.รร.นรต.

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบังคับใกฎหมาย รุ่นที่ ๑ ศึกษาดูงาน ณ รร.นรต.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  สบร.(ILA-Bangkok) นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย รุ่นที่ ๑ ศึกษาดูงาน ณ รร.นรต.

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คณบดีแห่งสถาบันเชี่ยวชาญการสอบสวนตำรวจสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมดูงาน รร.นรต.

      เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทราน เหงียน ควัน คณบดีแห่งสถาบันเชี่ยวชาญการสอบสวนตำรวจสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมดูงาน รร.นรต. 
โดยมี รอง ผบช.รร.นรต.(๑) ผู้แทน ร่วมต้อนรับ