วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

"Pamamaalam" and "Sa Muling Pagkikita"
Goodbye and See You Again

On March 25, 2016
Pol.Lt.Col.Piyawat Giatgong Deputy Superintendent of RPCA International Relations was at Suvarnabhumi Airport to send the Official Delegations from Philippines National Police Academy back to their home country after having a good time in ThailandOn March 22, 2016 
Pol.Lt.Gen.Sakda Techakriengkrai the Commissioner of Royal Police Cadet Academy in the freshmen welcoming ceremony greeting the official delegates from Philippines National Police.


On March 22, 2016
Pol.Col.Winai Bamrungkit Deputy Commander of Police Training Center is glad to welcome Mr.Mho Zainul Illupa Police Chief Inspector of the Philippines National Police and the official delegates from PNP to attend the Royal Police Cadet Academy's freshmen welcoming ceremonyOn March 22, 2016
New-coming cadets from Vietnam and Cambodia to become a part of our Royal Police Cadet Academy Family


On March 21, 2016
Pol.Maj.Gen.Sophon Srivapot Deputy Commissioner of Royal Police Cadet Academy and Pol.Col.Jirachat Charoensri Duputy Commander of Cadet Command Division together with the Royal Police Cadet Academy Executives at the Don Mueng International Airport's Vip Room before boarding their flight bound for Vietnam to join the Cadets on "Developing Performance of Cadet for the ASEAN Community" Project


On March 14, 2016 Pol.Maj.Gen Manote Tantratian Deputy Commissioner of Royal Police Cadet Academy representative of the Royal Police Cadet Academy introduces Mr.Li Gang from Yunnan Provincial Police Department to pay a courtesy call to Pol.Gen. Siwara Rangsiphramanakun and to discuss on the topic of "Border Security and immigration Training Programme"


On March 14, 2016 Pol.Col. Jirachat Charoensri Deputy Commander of Cadet Command Division, along with Pol.Col. Natee Chaiyanupong Superintendent of Subdivision 1 Police Cadet Division, and also the International Relations Subdivision's Police Officers at Don Mueang International Airport to encourage our Police Officers and Cadets before going to Vietnam and China on "Developing Performance of Cadet for the ASEAN Community"Welcome Mr.Li Gang, Deputy Chief of Security, and Police Officers from Yunnan Provincial Police Department to enjoy the moment in Pattaya and Bangkok from March 12-14, 2016 accommodated by RPCA-IRs.

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนนายร้อยตำรวจร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand institute of Justice : TIJ)
สถานเอกอัครทูตสวีเดน และองค์กรเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ  ( UN Women )
จัดงานเสวนาในหัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียม”
Youth Dialogue on Gender Equality with Police Cadets In Support of the HeForShe and Speakup Speakout Campaign
ณ ห้องประชุมเตมียาเวช กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.