วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนนายร้อยตำรวจร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand institute of Justice : TIJ)
สถานเอกอัครทูตสวีเดน และองค์กรเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ  ( UN Women )
จัดงานเสวนาในหัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียม”
Youth Dialogue on Gender Equality with Police Cadets In Support of the HeForShe and Speakup Speakout Campaign
ณ ห้องประชุมเตมียาเวช กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น