วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

ผู้บริหารและคณะข้าราชการตำรวจ
จากสถาบันการฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย
เยี่ยมชม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น