วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

                                                           มูลนิธิฮันส์ไซเดล จัดสัมนา ให้แก่ข้าราชการตำรวจ รร.นรต. 
                                          โดยเชิญวิทยากร คือ Mr.Wolfgang Sommer และ Police Director Gerd Enkling
                                     จากกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจบำเบอร์ก สาธารณรัฐเยอรมนี
                                                             มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ 
                                              "Basic and strategy of a modern police education-
                                                        Experiences of the Bavarian State Police"
                                                                     ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น