วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คณะนายตำรวจจากวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์
เข้าสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ รร.นรต.
ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น