วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

การเยี่ยมชมกิจการ รร.นรต.ของคณะผู้แทนในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอบรมตำรวจอาเซียน ครั้งที่ ๔ เมื่อ ๑๙ มี.ค.๕๗

 
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น