วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบังคับใกฎหมาย รุ่นที่ ๑ ศึกษาดูงาน ณ รร.นรต.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  สบร.(ILA-Bangkok) นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย รุ่นที่ ๑ ศึกษาดูงาน ณ รร.นรต.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น